Účinné postupy pro aplikaci modro-zelené infrastruktury

Seminář o vypořádání se s klimatickými riziky pomocí modro-zelené infrastruktury v Jihomoravském kraji

Jaká jsou klimatická rizika v Jihomoravském kraji a jak se s nimi vypořádat prostřednictvím modro-zelené infrastruktury?

Pro účinnou aplikaci modro-zelené infrastruktury postrádáme správné postupy v řízení měst a vhodné nástroje ve stavebnictví. Přitom jejich správné použití může zásadně změnit naši připravenost na dopady změny klimatu. Známý vodohospodář a propagátor principů zasakování dešťové vody v centrech měst Ing. Jiří Vítek a jeho pokračovatel Ing. Radim Vítek, vlajkonoš modro-zelené infrastruktury na KAM v Brně, představí své zkušenosti a pohledy na tuto problematiku jak z pozice soukromého projektanta, tak z pozice městského urbanisty. 

Přednášející, Radim Vítek, vedoucí oddělení Městské infrastruktury Kanceláře architekta města Brna, p.o.

V kontextu města je nezbytné chápat vodu v širších souvislostech a ve všech jejich podobách, a to ať už se jedná o vodu povrchovou, podzemní, srážkovou nebo odpadní.

Město Brno dlouhodobě připravuje celou řadu projektů a koncepčních dokumentů v oblastech protipovodňové ochrany, hospodaření se srážkovými vodami, revitalizace drobných vodních toků, zásobování vodou, odvodnění nebo odkanalizování. Mnohé z nich jsou založeny na přírodě blízkých principech s využitím prvků modrozelené infrastruktury.

Krátkým zamyšlením nad účinnými postupy pro aplikaci modrozelené infrastruktury vás provede Radim Vítek – absolvent Mendelovy univerzity v Brně a University of Exeter ve Velké Británii. Téměř desetiletou praxi získal v projektové a inženýrské kanceláři JV PROJEKT VH s.r.o., kde se na pozici vedoucího projektů zabýval především odvodněním a odkanalizováním urbanizovaných území.

Kromě celé řady rozmanitých vodohospodářských projektů se v rámci své kariéry věnuje i konzultační a přednáškové činnosti související s aktuálními trendy v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a implementací modrozelené infrastruktury do měst a obcí.

Projekt „Počítáme s vodou“

Vysvětlujeme principy přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) těm, kteří rozhodují o podobě veřejného prostoru. Cílem je, aby vlastníci pozemků, nemovitostí a zástupci veřejné správy měli dostatek informací k prosazování systémů decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody. Pak je možné, aby se změnila i podoba a funkčnost veřejného prostoru.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

  • odborné poradenství
  • semináře, online debaty
  • exkurze za příklady praxe
  • každoroční mezinárodní konference
  • propagace tématu HDV a MZI
  • mapa příkladů

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.pocitamesvodou.cz

Počítáme s vodou je projekt, který realizuje 01/71 ZO ČSOP Koniklec od roku 2012. Projekt je možný díky spolufinancovaní Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Radim Vítek

  • -
  • 25. 04. (11:00 - 11:30)
  • 30 Minut

Společně se Stavebním veletrhem v Brně

Se vstupenkou na Festival architektury 2024 můžete navštívit nabitý program hlavního pódia, stavební hackathon, výstavu Tiny houses, designových saun i expozice vystavovatelů Stavebního veletrhu Brno.

Nastavení cookies

...

Cookies používáme za účelem zobrazit vám relevantní obsah. Se soubory cookies pracujeme i proto, abychom web festival-architektury.cz mohli neustále optimalizovat a přizpůsobovat vašim preferencím i námi používané reklamní sdělení. 

...

Ochrana soukromí a správa cookies

Nastavení souborů cookies