Nástroje k účinné aplikaci modro-zelené infrastruktury

Seminář o vypořádání se s klimatickými riziky pomocí modro-zelené infrastruktury v Jihomoravském kraji

Jaká jsou klimatická rizika v Jihomoravském kraji a jak se s nimi vypořádat prostřednictvím modro-zelené infrastruktury?

Pro účinnou aplikaci modro-zelené infrastruktury postrádáme správné postupy v řízení měst a vhodné nástroje ve stavebnictví. Přitom jejich správné použití může zásadně změnit naši připravenost na dopady změny klimatu. Známý vodohospodář a propagátor principů zasakování dešťové vody v centrech měst Ing. Jiří Vítek a jeho pokračovatel Ing. Radim Vítek, vlajkonoš modro-zelené infrastruktury na KAM v Brně, představí své zkušenosti a pohledy na tuto problematiku jak z pozice soukromého projektanta, tak z pozice městského urbanisty. 

Přednášející, Jiří Vítek je vodohospodář, specialista na stokové sítě a odvodňování urbanizovaných území prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). Odvodňování a odkanalizování urbanizovaných území se věnuje od roku 1983. V posledních 21 letech se intenzivně zabývá odvodňovacími systémy měst, které jsou ohleduplné k přírodě i člověku, které jim umožňují rozvoj i za změněných klimatických podmínek. Stál u zrodu a je spolutvůrcem nových pravidel pro stavebnictví a územní plánování, metodik a standardů, jimiž se města a obce v ČR mohou adaptovat na změnu klimatu prostřednictvím MZI.  

Je spoluautorem knihy Hospodaření s dešťovou vodou v ČR, píše odborné články o MZI v ČR i v zahraničí, přednáší na odborných konferencích, na vysokých školách, univerzitách i pro veřejnost, v současnosti je konzultantem pro MŽP, SFŽP, ČKAIT, státní správu i samosprávu měst a obcí. 

Jiří Vítek je jednatelem projektové vodohospodářské kanceláře JV PROJEKT VH s.r.o. a spolumajitelem a jednatelem firmy Centrum MZI s.r.o.

 

Projekt „Počítáme s vodou“

Vysvětlujeme principy přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami (HDV) těm, kteří rozhodují o podobě veřejného prostoru. Cílem je, aby vlastníci pozemků, nemovitostí a zástupci veřejné správy měli dostatek informací k prosazování systémů decentralizovaného odvodnění a využívání dešťové vody. Pak je možné, aby se změnila i podoba a funkčnost veřejného prostoru.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

  • odborné poradenství
  • semináře, online debaty
  • exkurze za příklady praxe
  • každoroční mezinárodní konference
  • propagace tématu HDV a MZI
  • mapa příkladů

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.pocitamesvodou.cz

Počítáme s vodou je projekt, který realizuje 01/71 ZO ČSOP Koniklec od roku 2012. Projekt je možný díky spolufinancovaní Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Jiří Vítek

  • -
  • 25. 04. (10:30 - 11:00)
  • 30 Minut

Společně se Stavebním veletrhem v Brně

Se vstupenkou na Festival architektury 2024 můžete navštívit nabitý program hlavního pódia, stavební hackathon, výstavu Tiny houses, designových saun i expozice vystavovatelů Stavebního veletrhu Brno.

Nastavení cookies

...

Cookies používáme za účelem zobrazit vám relevantní obsah. Se soubory cookies pracujeme i proto, abychom web festival-architektury.cz mohli neustále optimalizovat a přizpůsobovat vašim preferencím i námi používané reklamní sdělení. 

...

Ochrana soukromí a správa cookies

Nastavení souborů cookies