Poznejte vzrušující budoucnost stavebnictví na výstavišti v Brně

Poznejte vzrušující budoucnost stavebnictví na výstavišti v Brně

 

Ve dnech 2.–4. března se budou moci návštěvníci Festivalu architektury seznámit s nejmodernějšími technologiemi pro navrhování a realizaci staveb. Nastupující technologickou revolucí prochází dřevostavitelství, cihlářství i betonářství. Konstrukce roboticky tištěné z betonu zde představí výrobci působící v České republice i zahraničí. Architekt inovátor Luai Kurdi, který se pyšní realizacemi v Dubaji a Abu Dhabi předvede technologii 3D tisku živě přímo ve výstavní hale. Sílící trend modularity a prefabrikace zhmotní výstava modulárních dom(k)ů pro bydlení a rekreaci. Premiéru a odhalení zde bude mít speciální projekt hybridní konstrukce, která byla navržena pro Festival architektury, jako praktická ukázka procesů návrhu v ryze digitálním prostředí a robotické výroby. Autorem návrhu je PARAMETR STUDIO.

 

“Pod robotizací si lidé mnohdy představí jen stroje. Ve skutečnosti většinu robotické práce, tedy alespoň ve stavebnictví, dnes zastávají roboti za obrazovkou. Úlohou robotů není, pracovat za nás, ale s námi. Práci nám zjednodušovat a maximalizovat naši lidskou produktivitu a kreativitu. Digitalizace a robotika ve stavebnictví má obrovský potenciál. Toto odvětví vstupuje do technologické revoluce. V návrhové fázi stavby spolupracují lidi a roboti už dnes a celkem běžně. Inovace posledních let však posouvají robotiku i do stavební výroby a realizace, kde se s ní nově setkáváme i v podobě strojů,” uvedl vedoucí Laboratoře robotiky a 3D tisku, fakulty stavební VUT v Brně, David Bečkovský

Digitalizace a robotika vstoupila do sektoru staveb, kde zefektivňuje jednotlivé fáze od návrhové, až po realizační a správcovskou. Faktem je, že moderní technologie významně přispívají také ke snižování negativních vlivů staveb na životní prostředí. Mohou se tedy stát i rozhodujícím klíčem ke snížení produkce CO2 produkovaného ve stavebnictví. Příkladem je 3D tisk betonu, který velmi výrazně snižuje spotřebu použitého materiálu ve srovnání s konvenční metodou monolitické konstrukce z lité směsi. Trend prefabrikace, modularity a 3D tisku vytvářejí závislost stavebnictví na softwaru. 

Novým partnerem Festivalu architektury je Národní centrum Stavebnictví 4.0. Centrum má na svědomí vznik sítě Testbedů pro Stavebnictví 4.0. Aktivovalo 5 strategických týmů složených z odborníků na digitální komunikaci, automatizaci a robotizaci, materiály a konstrukce, návrh a koncept a legislativu. V neposlední řadě centrum usiluje o probuzení zájmu o stavebnictví a výchovu příští generace stavařů.  „Za spolupráci s Festivalem Architektury jsme nesmírně rádi. Stavebnictví 4.0 zavádí do praxe synergii digitalizace, automatizace, robotizace a udržitelného environmentálního chování. Naším cílem je definování strategií v rámci přeměny celého průmyslového odvětví stavebnictví. Všechny dostupné technologie je potřeba adaptovat pro stavebnictví, společně sladit a zvýšit jejich přidanou hodnotu na úroveň 4.0, “ uvedl ředitel centra Radoslav Sovják

Nástroje jako digitalizace a robotizace jsou předpokladem k úspěšné prefabrikaci konstrukcí. Právě prefabrikace a modularita staveb se ukazuje jako nejpravděpodobnější verze budoucnosti stavebnictví. Ukázku desítky prefabrikovaných dom(k)ů pak mohou návštěvníci Festivalu architektury vidět přímo v prostorách pavilonu P, kde proběhne výstava modulů pro bydlení a rekreaci. Jedná se o tzv. Tiny Houses a menší modulární domy. Inspirující bude i vybavenost některých z nich, která zahrnuje použití nejmodernějších smart technologií.

„Festival architektury se již tradičně uskuteční na brněnském výstavišti. Jeho předchozí ročníky zaznamenaly úspěch jak u odborné, tak i laické veřejnosti. V letošním roce se organizátoři zaměří například na témata robotizace a 3D tisku, environmentálního managementu výstavby a provozu budov nebo aplikace recyklátů v komerční a bytové výstavbě. V rámci programu podepíši s novými signatáři Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny a oceníme také nejlepší projekty, které stávající partneři realizovali,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

 

Program návštěvníkům přiblíží potenciál digitalizace a robotiky ve stavebnictví 

 

3D tisk betonu za využití parametrického designu a zapojení AI (umělé inteligence) do návrhových procesů posouvá hranice stavebnictví o mílový krok kupředu. Tyto nejmodernější technologie pravděpodobně osvobodí architekturu od strohé geometrie. Organické tvary budov se stanou součástí novodobé architektury již v tomto století. Takto technologie přináší do stavebnictví i snížení negativního vlivu betonářství na životní prostředí. Významná úspora materiálu i odpadu a naopak vyšší podíl recyklátů se přímo projeví snížením produkce CO2. Geneze 3D tisku prochází od městského mobiliáře, až k návrhům tištěných budov, které mají vyústit do výstavby celých čtvrtí. Interaktivní workshopy i ukázky technologií jsou součástí programu všech festivalových dní.

 

Robotika a konstrukce ze dřeva

Budovy ze dřeva jsou doslova úložištěm uhlíku. Lze s jistotou předvídat, že počty realizovaných dřevostaveb budou dále narůstat. Dřevo lze obrábět pomocí robotických CNC strojů a snadno jej na výrobních linkách strojově prefabrikovat do konstrukčních celků. Společnost NEMA vyrobí při 17ti lidech na výrobní lince i více než 100 rodinných domů ročně a je leaderem mezi výrobci prefabrikovaných budov ze dřeva. Pro stavební firmy, kterými jsou například i VESPER HOMES nebo ATRIUM je robotika ve výrobě ověřená cesta k dosažení nejlepší kvality a rychlosti stavby. Vyžaduje však spolupráci s projektantem znalým softwarové nástroje podporující knihovny detailů kompatibilních pro výrobní fázi. 

Výroba jednotlivých částí budovy na výrobní lince 

Modularita umožňuje standardizaci, kontrolu a možnost využití automatizace a digitalizace v oboru stavebnictví. Mezi hlavní výhody modulární výstavby patří prefabrikace, tedy výroba jednotlivých částí budovy ve výrobní lince. Moduly se vyrobí v hale za kontrolovaných stálých podmínek a výstavbu tak neovlivňuje počasí nebo jiné externí vlivy. Díky plánování výroby lze lépe pracovat s odpady, třídit je a případně jim najít další využití. Také ocel patří mezi materiály s potenciálem pro recyklaci, upcyklaci a opakované využití. Její zpracovatel, společnost KOMA MODULAR má kompletně bezpapírový provoz - veškerá dokumentace a komunikace se zaznamenává prostřednictvím tabletů, takže všichni pracovníci mají přístup k aktuálním platným dokumentům a informacím v reálném čase. S pomocí sledovacího zařízení lze jednoduše sledovat, kde se každý modul v lince nachází, vyhodnocovat a predikovat možné problémy, lépe rozvrhnout práci na jednotlivých pracovištích a zásobování materiálem. 

Představení vystavovatelů 3D tisku při Festivalu architektury:

1/ Tisková farma ICE Coral ze Žďáru nad Sázavou má ambici stát se světovým lídrem v oboru a nastartovat revoluci ve stavebnictví. Patří mezi největší 3D tiskárny v Evropě a pyšní se vlastními inovacemi. Mezinárodně úspěšným realizovaným projektem je MoDeSty (Modulární obranný systém).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2/ Společnost SO CONCRETE využívá nejnovější technologii v 6 osé robotické výrobě s využitím UHPC (ultra-high-performance concrete). Posledním realizovaným projektem je tramvajová zastávka v Praze, která ukazuje možnost využití technologie pro městský mobiliář nebo řešení pro střešní systémy. Návrh konstrukce byl optimalizován tak, aby bylo dosaženo vysoké efektivity použitého materiálu. Díky této optimalizaci bylo při výrobě ušetřeno až 60 % původně navrženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3/ Scoolpt je sochařsko architektonický ateliér, který se specializuje na 3D tisk betonu. Působí zde známý umělec Michal Trpák. Autor desítek soch z různých materiálů, které jsou vystaveny u nás i v zahraničí. Společně s Kateřinou Novákovou stojí i za návrhem a realizací prvního robotem tištěného betonového domu Prvok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4/ 3DSTAR je multidisciplinární projekt čtyř fakult Technické univerzity v Liberci. Spoluřešitelem je Kloknerův ústav ČVUT Praha. Projekt je paralelně zaměřen na vývoj robotického zařízení pro ambulantní 3D tisk stavebních konstrukcí a na vývoj konstrukcí a objektů, realizovatelných touto technologií.


5/ Print4D dodává plně integrované technologické systémy pro 3D tisk betonu po celém světě. Cílem současných projektů ve společnosti PRINT4D je vývoj nové technologii 3D tisku, ekologicky nezávadné suroviny využívající stavební a demoliční odpad.

Zakladatel společnosti Luai Kurdi má zkušenosti s tiskovými projekty v Dubaji a Abu Dhabi, mezi které se řadí i největší 3D tištěná betonová fasádu na světě (880 fasádních pažádnénelů) pro 2 kancelářské budovy. Luai vytiskl také první plně strukturální budovu (žádné nosné sloupy ani ocelová výztuž ve stěnách) na Středním východě. Konstrukce staví na modulárním přístupu sestaveném ze 78 jednotlivých stěnových modulů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6/ Atelier DEK ve spolupráci s katedrou technologie staveb ČVUT v Praze vyvíjí a testují technologie výstavby svislých konstrukcí hrubé stavby DEKMATIC. Cílem vyvíjené technologie je konstruovat stěny přímo v místě staveb automaticky s využitím průmyslových robotů. Autonomní technologie DEKMATIC je světově unikátní v tom, že umožňuje robotické zdění i 3D tisk při pouhé výměně koncového zařízení na robotovi. Také tento inovátor představí svůj výrobek během Festivalu architektury.

Brněnské robotické pracoviště Voxell

Návštěvníci Festivalu architektury se budou moci v rámci čtvrtečního programu přesunout i na unikátní robotické pracoviště Voxell k prohlídce špičkových robotických technologií nejen pro stavebnictví. 

7/ Pracoviště Voxell disponuje výrobními technologiemi, kde se beton, plast a dřevo potkávají s průmyslovým robotem, který svými pohyby vytváří jedinečné 3D objekty. Je vybaveno unikátní technologií pro 3D tisk betonu od holandské společnosti Vertico. Jedná se o komplexní technologii pro 3D tisk jednokomponentní, ale také dvoukomponentní betonové směsi při využití robotického ramene na sedmimetrovém pojezdu. Disponuje i jedinečnou velkoformátovou 3D tiskovou a obráběcí buňkou, kde lze robotem tisknout plasty i kompozitní materiály a hned v dalším kroku je i obrábět. Vedle plastů zde lze automatizovaně frézovat i dřevo a hliník. Vše doplňuje velkoplošný vakuový lis na plast a dřevo.

 

Firma Wienerberger vyvíjí robota na zdění, měl by nahradit práci pěti zedníků

Firma Wienerberger, která je největším výrobcem pálených cihel a střešních tašek v ČR, se podílí na vývoji robota na zdění. “Prototyp by měl být hotový v polovině letošního roku, ve druhé pak by pak měl zdít první stavby. Robot nahradí práci pětičlenné zednické party. Firma do vývoje investovala desítky milionů Kč”, zmínil generální ředitel firmy Wienerberger Kamil Jeřábek. Projekt podpořila i Technologická agentura ČR sumou 35,6 milionu Kč. Na vývoji se podílí s KM Robotics a pražským ČVUT.

"Jako reakci na nedostatek pracovní síly ve stavebním průmyslu vyvíjí Wienerberger spolu s malým start-upem robota na zdění. Projekt trvá zhruba dva roky a v polovině roku 2023 by měl být hotový výrobní prototyp robota, který bude umět stavět dlouhé zdi například hal a supermarketů. V těch zdech bude umět vytvořit prostor pro okna i pro dveře. Je to něco, co může být velkou změnou ve stavebním průmyslu. Robot má dosah pět metrů a právě takovou plochu je schopen vytvořit najednou. Pak se posune, naváže a jede dál. Stroj nahradí práci pětičlenné zednické party. Bude mít svého operátora, ale nahradí těžkou manuální práci zedníka. Robot, jejž Wienerberger chystá společně s firmou KM Robotics, bude první nakročení k tomu, aby mohla digitalizace nastat ve velkém měřítku." doplnil ředitel.

Společnost KM BETA se vydala cestou prefabrikace cihlových stěn

Cihlové stěny jsou další evolucí urychlení stavby a to jak investorům, tak i řemeslníkům. 

Roboticky zděné stěny jsou připravené pro zákazníka na míru dle jeho projektu ve výrobní hale. Na stavbu jsou již dopravovány jako celistvé stěny a s pomocí jeřábu umisťovány na připravenou základovou desku. „Díky cihlovým stěným dochází ke snížení časových i finančních nákladů o cca 40 % oproti běžné technologii stavby. Strojní výroba je navíc velmi přesná. Současně pracujeme na dalším rozšíření našich výrobních možností o přípravu pro rozvody, omítkách, zabudování výplní otvorů – oken, případně zateplení.“, říká Ing. Marek Žídek, výkonný ředitel KM Beta.

„Máme za sebou výstavbu několika vzorových projektů, při kterých jsme získali cenné zkušenosti a na jejichž základě můžeme říct, že stavbu jednopodlažního rodinného domu lze realizovat za jeden pracovní den. Na základě projektu zákazníka, můžeme připravit nabídku na míru a to ve formě kompletního balíčku cihlových stěn, střechy, stropů i omítek.“ doplnil ředitel Žídek.

 

Další podrobnosti se mohou návštěvníci Festivalu architektury dozvědět během série odborných přednášek na hlavním pódiu ve čtvrtek 2.3. v pavilonu P. 

 

Nastavení cookies

...

Cookies používáme za účelem zobrazit vám relevantní obsah. Se soubory cookies pracujeme i proto, abychom web festival-architektury.cz mohli neustále optimalizovat a přizpůsobovat vašim preferencím i námi používané reklamní sdělení. 

...

Ochrana soukromí a správa cookies

Nastavení souborů cookies